Dykställe på Gran Canaria

Arinaga - El Cabron

EL Cabrón " naturreservat ".

Det marina reservatet är det bästa dyket i Gran Canaria. Inga fiskebåtar tillåts här vilket innebär att det finns ett överflöd av marint liv, och gör det till den bästa dykplatsen. I reservatet kan man hitta olika dykplatser som The Arch, The Caves, The Gorgonians, Roncadores , osv . Uppdelad i La Sal, The Hole och Las Monjas . Max djup 20-32 meter. Strand dyk

Sardina del Norte

Sardina dyk är väl kända för sin enkelhet. Gå till vattnet från den gamla trappan porten (den modige kan hoppa från toppen). Här vi urskilja två olika områden. Den första går längs rätt profil av klippan, når 16 meters djup. Banker snarkare, besuguitos, sardiner, barracuda, ....

Den andra zonen omfattar centrala lägre bukten. Keruber, tembladeras, mantelinas, rockor, muränor, sjöhästar, ....... allt är möjligt.

För dykare med "hawk eye", är detta en av de få platser där du kan se fisken svamp ..... lycka !!!!!!!

Arinaga - Risco Verde

Den här dykplatsen ligger nära Arinaga, på den norra sidan av ön. Ett perfekt ställe för nybörjare och nattdyk! Havsbotten är en stenig sandblandning med stora mängder av alger och mångfaldig fauna. Dyket är ganska grunt, ca10-12 meters djup.