SEKRETESS / personuppgifter.


ZEUSTEAM, S.L., försedd med C.I.F B- 76147289, informerar, i enlighet med artikel 5 i lag 15/1999 den 13 december skydd av personuppgifter när det gäller rätten till information, att den personliga information som du lämnat kommer att behandlas och inkluderade en automatiserad i personliga datafiler, vederbörligen registreras i RGAPD, vars huvud och manager är ZEUSTEAM, SL, som samlas in och lagras personuppgifter för att utföra samband med pre-sysselsättning / rekrytering, bibehållande av pre-avtalsförhållande ledningar / avtals intern styrning och kundföretaget. Även medgivanden och uttryckligen tillåter ZEUSTEAM, S.L., hantering och behandling av personuppgifter för ovanstående ändamål.


ZEUSTEAM, S.L. säkerställer korrekt användning av information, och särskilt personuppgifterna i våra filer samt full överensstämmelse med de skyldigheter i fråga om skydd av personuppgifter.


ZEUSTEAM, SL anta säkerhetsåtgärder, tekniska och organisatoriska åtgärder som är nödvändiga och som krävs för att garantera säkerheten måste uppfylla de automatiserade / icke-automatiska filer samt behandlingshem, lokaler, utrustning, system, program, och personer som är inblandade i den automatiska / icke-automatiserad av personuppgifter, i enlighet med bestämmelserna i förordningen om genomförande av lag 15/1999, den 13 december, skydd av personuppgifter behandling (Real dekret 1720/2007, den 21 december).


ZEUSTEAM, SL, garantier, enligt gällande regler om skydd av personuppgifter, skydd av personuppgifter och utöva sina rättighetsinnehavare som erkänns lag 15/1999, av den 13 december skydd av personuppgifter (ACT), information, tillgång, rättelse, annullering och opposition av deras personuppgifter, i enlighet med de villkor som anges i lag 15/1999.


I enlighet med bestämmelserna i lag 15/1999 den 13 december skydd av personuppgifter, ZEUSTEAM, SL, förbinder sig att respektera dess sekretess i behandlingen av personuppgifter och säger till dig, har du rätt till utöva rätten till tillgång, rättelse, annullering och opposition av deras personuppgifter, mot uppvisande av deras identitet, e-post (zeusdivecenter@gmail.com) / på begäran och avslutades i ZEUSTEAM, SL, Playa del Ingles, avenida de Italia nº2, Gran Canaria